Jak powstaje książka!

4.

Dzisiaj się  dowiemy jak książki powstają i jaką drogę do nas przemierzają.

Gdy pisarz ma już pomysł na książkę, to jest już dobry początek.

Wszystko dokładnie zapisuje, a w jego rękopisie znajdziemy wiele notatek.

Potem wystarczy dokładnie pomysły na komputerze przepisać.

Ale na tym nie koniec, musicie jeszcze dalej mnie posłuchać…

Całymi godzinami, dniami, a czasem miesiącami dzieło swe pisarz dopracowuje,

 a gdy jest już gotowe wydawcy go prezentuje.

W wydawnictwie dużo pracy zatem mają, bo książkę pisarza dokładnie przeglądają,

sprawdzają… Recenzent poprawki nanosi sprawnie,

a ilustratorzy obrazki do książki rysują ładnie.

Gdy książka jest już gotowa, pora na drukowanie.

W wielkiej drukarni maszyny rozpoczynają drukowanie i tak tysiące książek powstanie.

Które do księgarni pozostanie wydawcy już rozesłanie.

W księgarni książkę możemy zakupić, a w bibliotece możemy ją wypożyczyć.

Lecz gdy ją już przeczytamy, to w kąt nie rzucamy, ale na półkę ładnie odkładamy.

CZYTELNIK

DRUKARNIA

ILUSTRATOR

KSIĘGARNIA

PISARZ

WYDAWNICTWO

ZASADY-KORZYSTANIA-Z-KSIĄŻEK-prezentacja-multimedialna-dla-dzieci

Karta pracy: Połącz kropki w kolejności zaczynając od cyfry 1.

1

Pokoloruj. Znasz to miejsce?

3.

Posłuchajcie piosenki o książce:

Zajęcia z religii:

Temat: Pan Jezus opowiada o swoim Ojcu..

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Kochane dzieci, Pan Jezus często modlił się do swojego Ojca, który jest w niebie i często o Nim opowiadał. Chciał, abyśmy także modlili się do Boga Ojca i coraz bardziej Go kochali. Zapraszam Was do obejrzenia prezentacji i nauczenia się modlitwy Ojcze nasz.

Pod podanym linkiem znajduje się nasza katecheza. https://sway.office.com/GXovyjH27qF8rhfn?ref=Link

Julcia też bawi się i uczy na swoim geoplanie. Wielkie brawa za wspólne wykonanie geoplanu.

Pozdrawiam. Miłego dnia 🙂