Nagrody za udział w konkursie o tematyce jabłka.

  1.  Julka, Dominik i Kacper zdobyli nagrody za udział w konkursie plastycznym nt.:”Jabłko”.
  2. RCK – oglądanie przedstawienia teatralnego pt.:”Opowieści z naszego dzieciństwa”.
  3. Praca plastyczna „Zaprawy”.