W przedszkolu!

Urodziny Leona!

Zabawy na podwórku.

Zapraszamy mamy do czytania!

System motywacyjny! Dzieci za wskazane wcześniej przez nauczyciela umiejętności zbierają uśmiechnięte minki – żółte, zadanie wykonane nie do końca- minka niebieska, brak wykonania zadania – czerwona, smutna minka. Zadania dotyczą samodzielności, przestrzeganie zasad panujących w grupie, zjadanie posiłków, wykonanie poleceń, zadań, słuchanie, zaangażowanie podczas zajęć. Dzieci zbierają minki przez cały tydzień. W każdy piątek następuje podsumowanie.