Pada, pada deszcz!

  1. Podczas zabawy dzieci uczyły się klasyfikować przedmioty według określonej cechy jakościowej.
  2. Zabawy dramowe – „Jestem dobrym kolegą, koleżanką”.